Ostomy community member, Minty69 | Bradford, West Yorkshire

Minty69

Gender:
Man  
Age:
50
Location:
Bradford, West Yorkshire, United Kingdom