Ostomy community member, brassynsassy | 0, 0

brassynsassy

Gender:
Woman  
Age:
52
Location:
United States