Ostomy community member, glenn1966 | Oxford, Oxfordshire

glenn1966

Gender:
Man  
Age:
53
Location:
Oxford, Oxfordshire, United Kingdom