Ostomy community member, venny666 | Sheffield, South Yorkshire

venny666

Gender:
Man  
Age:
68
Location:
Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom